7 Golongan Yang Mendapatkan Naungan Allah

Posted at July 2, 2011 by Heri Setiawan on category ad-dien al islam

Tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya:

  1. Imam/Pemimpin yang adil
  2. Pemuda yang tumbuh dengan beribadat kepada Allah
  3. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid
  4. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, mereka bertemu dan berpisah kerana Allah
  5. Seseorang yg Berdzikir kepada Allah dan air matanya berlinang
  6. Laki-laki yang diajak (digoda) oleh wanita yang bernasab yg tinggi dan cantik lalu ia berkata: Sesungguhnya aku takut terhadap Allah
  7. Seseorang yang bersedekah dengan cara yang tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim, Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu)
Tulisan terkait 7 Golongan Yang Mendapatkan Naungan Allah